Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye “muhtar” deniyor. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçiliyor. Peki, 2014 muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır?

Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır?

Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye “muhtar” deniyor. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçiliyor.

Muhtar seçiminde siyasi partiler aday olarak gösterilmiyor. Türkiye’de muhtarlar 5 yıl görev yapıyor. Söz konusu 5 yılın dolmasından sonra seçimler tekrar yapılıyor. Peki muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır? Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak?

Muhtarın görevleri..

Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alıyor. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırıyor.

 

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen; gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi ile ilgili yasal esaslara Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü kapsamında şu şekilde yer veriliyor:

Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi 

Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahalle halkı tarafından seçilir. Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda yenilenir.

 

Bir seçim dönemi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevi o dönem sonunda biter.  Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Aralık ayında bitirilmesi şarttır.

2014 Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılır?

Muhtar seçimleri de içinde barındıran yerel seçimler 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak.

 

Seçime katılmak ve oy vermek için aranan şartlar:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

3 – (18) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi

yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

 

Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.

 

Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldan beri o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

3 – (25) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi

yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

5 – Türkçe okur yazar olmak.